Mssql Server SELECT Komutu / Ders 3
 

Mssql Server SELECT  Komutu / Ders  3(VİDEO)

Bu video çekimimde ve makalemde veritabanındaki kayıtları listelemede kullanılan sql komutu olan SELECT komutunun kullanımını anlatacağım.

İlk olarak videoda değindiğim kavramlara yazılı olarakta değineceğim.

Sql Server'da veritabanındaki kayıtlarımı listelemek , görüntülemek için kullanılan komut  SELECT komutudur.SELECT komutu aşağıdaki belirttiğim formatta kullanılır.

SELECT   Sütun_Adlari  FROM  Tablo_Adi   , formatında kullanılır .

Veri görüntülerken tabloadki tüm sütunların görüntülenmesini istiyorsak SELECT'den sonra tüm sütun adları virgül ile ayrılarak yazılabilir fakat daha kısa bir yol vardır SELECT komutundan sonra  *(Yıldız) işareti yazıldığında tablodaki tüm sütunları getirecektir.

İstediğimiz Sütun İsmi İle Kaydı Listelemek

Örneğin : SELECT Ad  FROM Uyeler   , bu şekilde sorguyu çalıştırdığımda Ad başlığı altında üyeler ekrana listelenecektir.Mssql'de şöyle bir güzellik vardır kayıtları listelerken tablodaki sütun adı dışındada kendi belirttiğimiz bir sütun başlığı altında listeleyebiliriz. Örneğin Ad sütunu altında değil de isimler adı altında kayıtları görüntülemek istersek  AS komutu kullanılarak kolayca yapılır

Uygulama : SELECT Ad AS isimler FROM Uyeler


Şartlı SELECT Kullanımı

Biz her zaman tüm kayıtları listelemek istemeyebiliriz. Belli şartlar verip o şartları sağlayan kayıtları listemek isteyebiliriz.Bu kavrama şartkı select denir.WHERE komutu ile şart belirtilir.

Yazım Formatı : SELECT Sütun_Adlari FROM Tablo_Adi WHERE Şart

Şekildeki gibi şart from'dan sonra where ile belirtilir.Örneğin  Id'si 2olan kaydı getirmesi için
SELECT * FROM Uyeler WHERE Id=2  şeklinde yapılır .
Örneğin Id'si 2 be Id'si3 olan kayıtları getirmesi için sorgu
SELECT * FROM Uyeler WHERE Id=2  OR Id=3   şeklinde yazılır.Burada OR kullanımına dikkat edelim.Veya anlamındadır eğer OR değil de SELECT * FROM Uyeler WHERE Id=2  AND Id=3  AND kullansam  AND şu kavramı katar  tekbir satır üzerinde Id'si hem 2 hem de 3 olan kaydı getir anlamını katar ve öyle bir kayıtımda bulunmadığında boş kayıt getirir video uygulamam da anlattığım üzere .Yani AND deki şartlar tek bir satır için istenilen şartlar olur.Bu bakımdan AND ve OR kullanımına dikkat edelim.


Bu yapılanların video uygulaması


İyi Çalışmalar Arkadaşlar

 

Author: Engin ATALAY
Date: 23.02.2013 16:12:28
View Count: 3410
 
 

COMMENTS
 
No comments yet. Be the first to comment who you are.
 
 
 
 
 
 
 
WRITE COMMENT
 
 
Your Name :
 
 
 
E-mail :
 
 
 
Your Message :
 
 
 
 
 
 
 
This project : ASP.NET MVC , RAZOR, Entity Framework , CSS , HTML , JQUERY(2.0.2) , AJAX the C# side-tier architecture was developed with logic.
 
Yukarı Çık