C# virtual keywordü kullanımı abstract metoddan farkları
 
C# da metodların önünde abstract, static gibi keywordler dışında virtual keyword’üde kullanılmaktadır.
 
İşlevi: Bir metodun tanımında virtual keyword'ü var ise o metod bulunduğu sınıftan kalıtım alan bir sınıfta bu metod override edilebilir demektir. 
Normalde metod da absract veya virtual yoksa ve interface değilde class da tanımlı ise metod override edilemezdir.
virtual metodda ise override etmek zorunlu değildir isteğe bağlıdır. Aşağıda virtual metod ile abstract metod farklarına değineceğim.
 
Peki Abstract ile Virtual Arasındaki Fark Nedir?
 
- Metodun başında abstract olursa, metodun bulunduğu class dan kalıtım alan bir sınıf o metodu override etmek zorundadır, virtual keywordünde ise override edilme zorunuluk değildir. 
 
- Abstract metodların gövdesi olmaz, virtualda olmak zorundadır. Bu nedenledir ki virtual da override isteğe bağlıdır. Virtual metodun geri dönüş tipi void dışında bir tip ise gövdesi olmalıdır.

- Abstract metod, abstract bir sınıfda olmak zorundadır. Virtual metod abstract olan veya olmayan her sınıfta kullanılabilmektedir. 
 

Author: Engin ATALAY
Date: 08.09.2016 18:45:51
View Count: 2742
 
 

COMMENTS
 
No comments yet. Be the first to comment who you are.
 
 
 
 
 
 
 
WRITE COMMENT
 
 
Your Name :
 
 
 
E-mail :
 
 
 
Your Message :
 
 
 
 
 
 
 
This project : ASP.NET MVC , RAZOR, Entity Framework , CSS , HTML , JQUERY(2.0.2) , AJAX the C# side-tier architecture was developed with logic.
 
Yukarı Çık