C# break ve continue keywordleri kullanımları
 
C# dilinde break ve continue keywordlerini görmüşüzdür.
C# dilinde döngüsel işlemlerde kod bloklarında bu iki keyword kullanılabilmektedir.
Bu döngüsel kod blokları switch-case, for, foreach, while gibi döngü blokları olabilmektedir.

break: ayırma, kırılmak, kırılım gibi anlamları vardır.
continue: devam etmek anlalmına gelmektedir.

for bloğu üzerinde break ve continue örneklerini inceleyelim.

for döngüsünde continue olursa ne olur?
 

int a1= 0;
int b1 = 0;
for(int i=0; i<500; i++)
{
	if (i % 2 == 0)
	{
		continue;
		a1 = i;
	}
	else
	{
		b1 = i;
	}         
}


Böyle bir kodumuz olsun. for döngü sonucusunda a1 ve b1 değerleri ne olur ?

Kod özetinde i değeri 2 ye tam bölündüğünde ilk if bloğu içine girmektedir. Bu blokta ise continue keywordu ilk satırda işletiliyor. Bu döngüde continue görüldüğü an continue den sonra gelen kodlar işletilmez.

Bulunduğu süslü parantezin bi üst parantezinde olsa bile işletilmez, for hemen bir sonraki item’e sarmaya geçer.

Yani a1 = i; koduna hiç bi zaman çalıştırmaz. Bu durumda a1 hep 0 dır. b1 ise 499 dur. Burada ki önemli nokta continue gördüğü an orada ilgili item için işletim tamamlanır bir sonraki item'i için işletilir bu örnkte i değeri 1 artırılarak tekrar işletilir.


for döngüsünde break olursa ne olur?
int a1= 0;
for(int i=0; i<500; i++)
{
	a1 = i;
	break;
}


Böyle bir kodumuz olsun. for i=0 ile işletime başlıyor i değeri a1 e atanıyor. Daha sonra break koduna geliyor. Break koduna geldiği an ilgili for döngüsü sonlandırılır. for döngüsü devamında işletilmez ve for dögüsünün süslü parantezinin kapandığı yerden sonra devam edilir. Yani örneğimizde a1 değeri 0 olacaktır. 1 kere for işletilecektir daha da işletilmeyecektir.
 

Author: Engin ATALAY
Date: 06.09.2016 18:39:53
View Count: 2698
 
 

COMMENTS
 
Resim Yüklenemedi
Monoray Vinç
21 Eylül 2018 15:29
http://www.celikermakina.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITE COMMENT
 
 
Your Name :
 
 
 
E-mail :
 
 
 
Your Message :
 
 
 
 
 
 
 
This project : ASP.NET MVC , RAZOR, Entity Framework , CSS , HTML , JQUERY(2.0.2) , AJAX the C# side-tier architecture was developed with logic.
 
Yukarı Çık