TCP Akış , Hata ve Tıkanıklık Kontrolleri
 

 TCP  iki uç düğüm arasında bağlantıya dayalı ve güvenilir bir hizmeti sağlayabilmek için 3 kontrol kullanır .

1 - Akış Kontrol (Flow Control) :
Göndericinin alıcıyı fazla çalıştırmasını önlemek için kullanılan kontroldür. Gönderici alıcının aldığı her tcp segmenti için bir Ack Onayı gönderirken bu Ack segmentin de aynı zamanda da Window Size kısmında pencere boyutunu belirtir ve  tampon boyutunu göndericiye bildirmiş olup ona göre kendisine veri gönderme hızı ve boyutunu ayarlamasını söylemiş olur .

2 - Hata Kontrolü (Error Control)
TCP 'nin güvenilir bir protokol olduğunu söylemiştik .TCP herhangi bir nedenden dolayı gönderdiği segment için hata algıladığında yeniden iletim yapmaktadır.
TCP Yeniden İletim 2 Sebepten dolayı oluşabilmektedir.
1 - Paketlerin Kaybolması , 2 - Paketlerin Bozulması

2.1 - Paketlerin Kaybolması
Paketlerin Kaybolduğunu Gönderici Tcp 2 farklı durumda algılayabilir .
1 .Durum TCP her bir  gönderdiği paket için yeniden iletim zamanlayıcısı  (RTO) kullanır. Gönderilen paket için bir onay süresi bekler gönderici . Onay süresi RTO değerine ulaşırsa , TCP kabulu gelmemiş olan segmenti tekrar gönderir
2 .Durum  , göndericiye aynı değere sahip ACK paketlerinin birden fazla gelmesi durumunda. Yani arada bir segment  kaybolmuştur , gönderici ondan sonra birden çok segment göndermiştir , fakat gelen onaylar hep o kaybolan segmenti için gelen onaylardır , bu durumda da TCP yeniden iletim yapmaktadır . 

2.2 - Paketlerin Bozulması
Paketlerin Bozulması ile  alıcı tarafta yapılan checksum kontrolü sonucunda paketin hatalı olduğunun anlaşılması ve Göndericiye  yeniden aynı paketi iletmesi için istekte bulunulduğu durumdur.

Bu 2 sebepten dolayı Tcp yeniden iletim yapmaktadır.
Birden fazla yeniden iletim mekanizması(algoritması) bulunmaktadır. Bunlara daha sonra detaylıca değineceğiz.

3 - Tıkanıklık Kontrolü (Congestion Control)
Tıkanıklık kontrolü haberleşen düğümler için değil , iletim ortamı için yapılmaktadır. Ve bu kontrolü gönderici taraf yapmaktadır. Gönderici taraf ağı (iletim ortamını) ne kadar yükleyebilirim kontrolü ,için tıkanıklık kontrolü yapmaktadır

 

İleriki makalelerimizde , bu 3 kontrolü ayrı ayrı detaylıca değieneceğiz .

 

Author: Engin ATALAY
Date: 02.01.2013 15:38:09
View Count: 6232
 
 

COMMENTS
 
No comments yet. Be the first to comment who you are.
 
 
 
 
 
 
 
WRITE COMMENT
 
 
Your Name :
 
 
 
E-mail :
 
 
 
Your Message :
 
 
 
 
 
 
 
This project : ASP.NET MVC , RAZOR, Entity Framework , CSS , HTML , JQUERY(2.0.2) , AJAX the C# side-tier architecture was developed with logic.
 
Yukarı Çık